Na stiahnutie

Zostrel si Homera

Keďže ma myšlienka tejto hry celkom chytila a v časoch nudy som sa hral s jQuery, vytvoril som čosi obdobné. Tu si môžete zahrať moju online hru Vražda sliepok.

Hra, ktorú som vytvoril ako semestrálnu prácu z predmetu "Základy programovania vo Windows". Táto verzia je dostupná k stiahnutiu rovno pod týmto textom.

stiahnuť súbor

Hadík

Aj hadík je námetom na hru, ktorý ma nenecháva chladným. Jeho online verzia je k dispozícii tu.

Môj výtvor z dôb keď som sa ešte trochu hrabal v C-éčku možete taktiež slobodne sťahovať.

stiahnuť súbor

Kalendár

Urobil som aj takéto čosi. Neviem či to niekto využije, ale možné to je. Program vytvorí kalendár na celý rok, ktorý sa uloží do textového súboru s názvom "vystup.txt". Potrebuje však aby ste mu zadali dve informácie. Prvou je rok, na ktorý chcete kalendár a druhou je číslo dňa ktorým začína daný rok (pondelok - nedeľa => 1 - 7).

stiahnuť súbor

CD manager

Sem si dovolil ze své zahrádky. Program na databázové upratanie hudobných CDs.

stiahnuť súbor

Akvárium

Hru vytvoril Vlg.

stiahnuť súbor

TUX-O-BAN

Logická hra, ktorá stojí za povšimnutie - autor Pavol Odlevák.

stiahnuť súbor

VLG design