O mne

Ing. Juraj Guniš

E-mail: juraj [@] gunis [.] sk
Web: gunis.sk
Jabber: gunis.sk@jabbim.sk
Skype: diesel128
Mobil: 00421 918 08 69 69

Adresa: Trnavská 1356/8, 010 08, Žilina

Dátum narodenia: 08.11.1984

Štúdium: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Odbor: Informatika
Akademický titul: bakalár
Obdobie: 2004/2007

Štúdium: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Odbor: Hospodárska informatika
Akademický titul: inžinier
Obdobie: 2007/2009

Práca: Freelancer
Pozícia: Webdeveloper
Technológie: Typo3, PHP, MySQL, PgSQL, HTML/xHTML, CSS, Javascript, jQuery, Mootools, ExtJS, Smarty, AJAX, JSON, XML,..